Delaware bendrovių teisės akcijų pasirinkimo sandoriai. Teisininkai


Dalykinė reputacija Atstovavome klientą byloje dėl juridinių asmenų dalykinės reputacijos gynimo.

delaware bendrovių teisės akcijų pasirinkimo sandoriai

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo LVAT išplėstinė teisėjų kolegija m. Teismo nutartyje nurodoma, jog nustačiusi, kad kenkiama juridinių asmenų dalykinei reputacijai, ŽEIT gali taikyti Visuomenės informavimo įstatyme nustatytas poveikio priemones — įspėti dėl teisės aktų pažeidimų ir reikalauti juos pašalinti. Tačiau pirmiausia reikia kreiptis į žiniasklaidos priemonę, kad ji pašalintų tam tikras publikacijas ar jas paneigtų, ir tik po to teikti skundą ŽEIT.

delaware bendrovių teisės akcijų pasirinkimo sandoriai

Kitą galimybę ginti savo reputaciją įmonei suteikia Civilinio kodekso CK 2. Jeigu tikrovės neatitinkantys duomenys buvo paskleisti per visuomenės informavimo priemonę, įmonė, apie kurią šie duomenys buvo paskleisti, turi teisę surašyti paneigimą ir pareikalauti, kad ta visuomenės informavimo priemonė šį paneigimą nemokamai per dvi savaites nuo jo gavimo paskelbtų. Jeigu tai nepadaroma, įmonė su ieškiniu turi teisę kreiptis į teismą ir reikalauti pripažinti, kad paskleisti duomenys neatitinka tikrovės, juos viešai paneigti ir atlyginti žalą.

Jeigu dalykinę reputaciją menkinanti nuomonė nesąžiningai paskleista informacinės visuomenės informavimo priemonės pvz.

delaware bendrovių teisės akcijų pasirinkimo sandoriai