Mokesčio tarifas. Kas yra Efektyvusis Mokesčio Tarifas? | pasgandrus.lt žodynas


Mokesčio tarifai 1.

mokesčio tarifas

Taikomi šie pelno mokesčio tarifai: 1 Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 15 procentų mokesčio tarifą, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita; KEISTA: 1. XI nuo 12 30 Žin.

XI nuo 12 28 Žin. Užsienio vienetų, kurie yra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, gautos ne per jų nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje, išvardytos šio Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 punkte, neapmokestinamos.

mokesčio tarifas

Užsienio vienetų, kurie nėra įregistruoti ar kitaip organizuoti Europos ekonominės erdvės valstybėje arba valstybėje, su kuria sudaryta ir taikoma dvigubo apmokestinimo išvengimo sutartis, pajamos, kurių šaltinis yra Lietuvos Respublikoje, gautos ne per mokesčio tarifas nuolatines buveines Lietuvos Respublikoje, išvardytos šio Įstatymo 4 straipsnio 4 dalies 1 mokesčio tarifas, apmokestinamos be atskaitymų taikant 10 procentų mokesčio tarifą; KEISTA: 1.

X nuo 01 01 Žin. XI nuo 01 01 Žin. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija eurų, pirmojo mokestinio laikotarpio apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant 0 procentų mokesčio tarifą, kitų mokestinių laikotarpių apmokestinamasis pelnas — taikant 5 procentų mokesčio tarifą, išskyrus šio straipsnio 3 dalyje nustatytus atvejus.

mokesčio tarifas

Šioje dalyje nustatytas 0 procentų mokesčio tarifas taikomas tik tokiam vienetui, kurio dalyvis dalyviai yra fizinis asmuo fiziniai asmenysir tik tuo atveju, kai per tris vienas po kito einančius mokestinius laikotarpius, įskaitant pirmąjį mokestinį laikotarpį, vieneto mokesčio tarifas nėra sustabdoma, vienetas nėra likviduojamas, reorganizuojamas ir vieneto akcijos dalys, pajai nėra perleidžiamos naujiems spark binance. XI nuo 12 01 Žin.