Sistemos prekybos tyrimas


Tyrimai ir apžvalgos

Nutrauktas tyrimas Peržiūrėti dokumentą Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba toliau — Konkurencijos taryba m. Konkurencijos taryba n u s t a t ė: Tyrimas pradėtas Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. S pagrindu toliau — Pareiškimas. Minėtas nutarimas pakeistas Konkurencijos tarybos nutarimu Nr. Pagal šios asociacijos įstatus ir sprendimus, vienoje valstybėje gali veikti tik vienas toks juridinis asmuo, kuris suteikia įmonės numerius.

Pareiškėjo teigimu, prekių numerių suteikimui nėra nustatyta jokių apribojimų. Pareiškėjas pateikė Rūmų asociacijos ir Rūmų pažymų apie gautas pajamas ir išlaidas teikiant brūkšninių kodų išdavimo paslaugas nuorašus, kuriuose, anot jo, atsispindi dideli šių ūkio subjektų gaunami pelnai už teikiamas paslaugas. Pareiškėjo teigimu, skundžiamų subjektų veiksmai pažeidžia jo narių ūkio subjektų teises ir interesus, kadangi įmonės yra priverstos naudotis skundžiamų asmenų teikiamomis įmonės numerių išdavimo paslaugomis.

Tokiu būdu Pareiškėjui priklausantys nariai yra priversti mokėti nepagrįstai dideles kainas už numerių, skirtų įmonei identifikuoti ir už numerių, skirtų prekėms identifikuoti, išdavimą ir tai pažeidžia sistemos prekybos tyrimas ūkio subjektų interesus. Pareiškėjas raštu Nr. S taip pat papildomai pažymėjo, jog Rūmų asociacija galimai pažeidė Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 1 punktą, sutartyje dėl GS1 sistemos paslaugų teikimo toliau — Sutartis primesdama nesąžiningas apmokėjimo sąlygas, nes pagal Sutartį mokama kaina nepriklauso nuo teikiamų paslaugų kiekio, kokybės ar sąnaudų, o priklauso nuo įmonių metinės apyvartos.

S taip pat papildomai nurodė, jog, jo manymu, Rūmų asociacija savo veiksmais riboja prekybos, gamybos ar techninę pažangą, taip galimai pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 2 punktą. Anot Pareiškėjo, gamintojai, turintys platų prekių asortimentą, dažnai priversti atsisakyti detalaus prekių ženklinimo, nes tai sudarytų dideles sąnaudas, todėl gamintojai panašioms prekių rūšims suteikia vienodus numerius.

Tokiu būdu prekybininkai kasdien turi atlikti rankinę prekių inventorizaciją, o tai reiškia, kad nėra pilnai išnaudojamos techninės priemonės automatizuoti prekybos procesus. Pareiškėjas taip pat pažymėjo, kad Rūmų asociacija sudarė nevienodas konkurencines sąlygas skirtingiems ūkio subjektams taikydama skirtingus mokesčius už suteiktas tokias pačias paslaugas.

Kaip nurodyta pateiktoje informacijoje, prisijungimo prie tarptautinės prekių numeravimo sistemos GS1 mokestis skirtingiems ūkio subjektams skiriasi daugiau nei 6 kartus kaina svyruoja nuo Lt iki Lto metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis skirtingiems ūkio subjektams skiriasi daugiau nei 7 kartus kaina svyruoja nuo Lt iki Lt.

Anot Pareiškėjo, Rūmų asociacija, sudarydama Sutartis su kita šalimi, primetė papildomus sistemos prekybos tyrimas, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu, taip galimai pažeidžiant Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio 4 punktą. Anot Pareiškėjo, įmonės, gavusios gamintojo numerį, gali nesikreipti į Rūmų asociaciją ir prekių numerius formuoti pačios pagal galiojančias taisykles.

Tačiau nepriklausomai nuo to, ar įmonės naudojosi, ar nesinaudojo Sutarties 3. Tokiu būdu, anot Pareiškėjo, Rūmų asociacija kartu sąmoningai nutyli nuo pat savo veiklos pradžios informaciją apie įmonių teisę pačioms ir nemokamai formuoti prekių numerius.

Be to, Pareiškėjas nurodė, kad įmonė, sudariusi Sutartį su Rūmų asociacija, yra verčiama mokėti už suteiktą paslaugą sistemos prekybos tyrimas kartus: 1 pirmą kartą — tuomet, kai užregistruojama prekė, tai yra pagal Sutarties 3. Tai reiškia, kad įmonė pagal Sutarties 3. Be to, Pareiškėjo teigimu, Rūmų asociacija atlieka ir kitus nesąžiningos konkurencijos veiksmus, grasindama atskiriems ūkio subjektams atsisakyti teikti paslaugas, jei šie ūkio subjektai naudosis Pareiškėjo teikiamomis paslaugomis.

Tiriamas laikotarpis — m. Prekės rinka apibrėžiama yra dvejetainis variantas robotas geras Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 6 dalimi, kurioje nurodyta, kad prekės rinka prekybos galimybė judi visuma prekių, kurios pirkėjų požiūriu yra tinkamas pakaitalas viena kitai pagal jų savybes, naudojimą ir kainas, Konkurencijos tarybos paaiškinimais dėl atitinkamos rinkos apibrėžimo, patvirtintais Konkurencijos tarybos nutarimu Nr.

Atsižvelgiant į minėtus teisės aktus bei į nustatytas faktines aplinkybes, išskirtina GS1 sistemos paslaugų teikimo rinka.

Global Trade Item Number, liet. Pagal GS1 sistemos sistemos prekybos tyrimas galima identifikuoti ne tik prekę, bet ir prekės gamintoją. Sistemos dėka pagerėjo pirkėjų aptarnavimas, pagreitėjo atsiskaitymas, sumažėjo klaidų, palengvėjo kasininko darbas. Lengvesnis tapo ir prekybos proceso valdymas, nes bet kuriuo metu iš parduotuvės kompiuterinės sistemos galima gauti visą informaciją apie kiekvieno pavadinimo prekę.

Prieš pradedant žymėti produkciją brūkšniniais kodais, turi būti sukurti skaitiniai prekių numeriai [1]tokie kaip GS1 prekių numeriai, kurie bus užkoduoti brūkšniniuose koduose [2]. Prekės numeris — tai prekės identifikacinio numerio 3 arba 5 skaičiai, sekantys po įmonės numerio, skirti identifikuoti konkrečią prekę.

Prekių numeriai pagal GS1 standartus yra sudaromi gamintojo numerio pagrindu [3]. Lietuvos Respublikoje taip sistemos prekybos tyrimas naudojami ypatingai mažų matmenų 8 skaitmenų prekių numeriai juos gali suteikti tik GS1 narė organizacija, kadangi juose nekoduojamas gamintojo numeris, o prekės registruojamos eilės tvarka įvairiems gamintojamstaip pat 13 skaitmenų ribotos distribucijos numeriai, prasidedantys tam tikrais prefiksais Lietuvoje — nuo 20 iki Šių numerių sistemos prekybos tyrimas skyrimą ir struktūrą kiekvienoje valstybėje sprendžia vietinė GS1 organizacija, o jų vartojimas apsiriboja vien tik tos šalies teritorija kadangi numerio sudėtyje nėra šalies prefikso, tokie patys numeriai gali kartotis ir kitose šalyse [4].

Ribotos distribucijos numeriai yra skirti ženklinti fiksuotos [5] arba kintamos išeigos [6] prekes. Šios paieškos sistemos pagrindu, kiekvienas vartotojas bet kurioje pasaulio šalyje viešai prieinamame tinklapyje gali rasti informaciją apie gamintoją ir netgi jo konkrečią prekę jeigu duomenys apie prekę per lokalią GS1 sistemą buvo perduoti į GEPIR sistemos prekybos tyrimas.

Duomenys šiai paieškos sistemai teikiami GS1 organizacijų sistemos prekybos tyrimas iš savo lokalių duomenų bazių. Rūmų asociacijos atstovas rašte nurodė, kad šios kitos su prekių numeravimu glaudžiai susijusios paslaugos apima atitinkamoje valstybėje veikiančios nacionalinės GS1 organizacijos, kaip GS1 sistemos administratoriaus, techninę pagalbą ir konsultavimą prekių numeravimo pagal GS1 sistemos reikalavimus klausimais tiesiogiai į ją besikreipiantiems ūkio subjektams, informacijos teikimą apie galimybę tapti GS1 sistemos naudotojais ir žymėti prekes brūkšniniais kodais, tapimą GS1 sistemos naudotoju bei GS1 gamintojo numerio ir brūkšninių kodų suteikimo tvarką, įsipareigojimus, GS1 veiklą tiek nacionaliniu, tiek ir tarptautiniu mastu; dokumentų, susijusių su tarptautinės GS1 sistemos naudojimu, išdavimą ir pagalbą juos užpildant paraišką tapti GS1 sistemos naudotoju, sutartį su priedais, prekių brūkšninių kodų registracijos paraiškos blanką ir kt.

Taigi, konkrečios valstybės narės GS1 organizacijos paslaugos apima ne tik prekių numeravimą gamintojų ir platintojų numerių ir prekių numerių išdavimąbet ir kitas su šia veikla glaudžiai susijusias ir neatskiriamas paslaugas.

Šios kitos glaudžiai susijusios paslaugos yra neatskiriamos nuo prekių numeravimo paslaugų, kadangi priklausymas tarptautinei GS1 sistemai nustato tam tikrus standartus prekių numeravimui, reikalingos specialios žinios, konsultacijos, kurias ir suteikia atitinkamoje valstybėje narėje veikianti nacionalinė GS1 organizacija.

Rinkos formavimo strategijos[ redaguoti redaguoti vikitekstą ] Šios strategijos naudojasi atsitiktiniu kainų svyravimo principu — nepriklausomai nuo kainos augimo duotame laiko intervale dalis sandorių mažins finansinio instrumento kainą palyginus su praeitomis reikšmėmis ir, atvirkščiai, instrumento kainos kritimo atveju dalis sandorių didins finansinio instrumento kainą palyginus su praeitomis reikšmėmis. Tokiu būdu strategijos naudotojui sėkmingai parinkus pavedimų kainas, galima pigiai pirkti ir brangiai parduoti nepriklausomai nuo trendo krypties.

Šio tyrimo metu buvo vertinama, ar GS1 prekių numeravimo paslaugos gali būti pakeičiamos kitomis kokiomis nors panašiomis paslaugomis. Kitaip tariant, anot Pareiškėjo, tai reiškia, jog GS1 nėra vienintelė galima prekių numeravimo ir kodavimo sistema, pvz. Todėl GS1 sistema iš esmės neturi tinkamų ir lygiaverčių pakaitalų.

Taigi, atsižvelgus į visas aukščiau nurodytas aplinkybes, gali būti išskirtina GS1 sistemos paslaugų teikimo rinka. Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 7 dalyje nustatyta, kad geografinė rinka yra teritorija, kurioje visi ūkio subjektai susiduria su iš esmės panašiomis konkurencijos sąlygomis tam tikroje prekės rinkoje ir kuri, atsižvelgiant į tai, gali būti atskiriama lyginant su greta esančiomis teritorijomis.

Tačiau pažymėtina, kad tyrimo metu apklausus 50 Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų, tik vienas iš jų naudojosi coinmarketcap coti kodų paslaugomis kitose valstybėse nei Lietuvos Respublika didelė tarptautinė kompanijatuo tarpu kitos įmonės naudojosi GS1 prekių numeravimo sistemos teikimo paslaugomis Lietuvos Respublikoje.

Algoritminė prekyba

Taigi, vienas iš esminių GS1 sistemos principų yra GS1 sistemos administravimo priskyrimas kiekvienoje valstybėje tik vienai organizacijai, nes tokiu crypto apenft siekiama išvengti GS1 sistemos kodų dubliavimo t. Nuo m. Sistemos prekybos tyrimas, atsižvelgus į visas šias aplinkybes, geografinė rinka gali būti apibrėžtina kaip Lietuvos Respublikos teritorija.

Pagal tai, kas išdėstyta aukščiau, nagrinėjamu atveju atitinkama rinka gali būti nustatoma kaip GS1 sistemos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje rinka. Apibrėžus atitinkamą rinką, identifikuotini joje veikiantys rinkos dalyviai.

apie udirbti pinigus internete sužinokite kaip investuoti į dvejetaines parinktis

Lietuvos Respublikos pramonės ir amatų rūmų įstatymo 5 straipsnio 9 punkte nurodyta, sistemos prekybos tyrimas Rūmai vykdo prekių numeravimą ir kodavimą brūkšniniais kodais pagal Tarptautinės prekių numeravimo asociacijos EAN sistemos reikalavimus tyrėjų pastaba — dabartinė GS1 sistema. Taigi, įstatyme Rūmams įtvirtinama išimtinė teisė vykdyti prekių numeravimą ir kodavimą brūkšniniais kodais pagal tarptautinę GS1 sistemą.

Rūmų asociacijos atstovas rašte nurodė, jog funkcijas, susijusias su visos GS1 sistemos administravimu Lietuvos Respublikos teritorijoje, Rūmai yra delegavę Rūmų asociacijai, kurios įstatuose numatytas šios funkcijos vykdymas. Tuo tarpu atskiri Rūmai jiems priskirtose veiklose teritorijose iš esmės konsultuoja ūkio subjektus bendraisiais klausimais, susijusiais su GS1 sistemos naudojimu. Sąskaitas faktūras už naudojimąsi GS1 prekių numeravimo sistemos teikimo paslaugomis išrašo ir ūkio subjektams nuo m.

Iki nurodytos datos sąskaitas už prekių numerių registraciją išrašydavo tie Rūmai arba Rūmų asociacija, į kuriuos tiesiogiai su paraiška registruoti prekių numerį kreipdavosi ūkio subjektas. Rūmų asociacijos atstovas šiame pačiame rašte pripažino, jog Rūmų asociacija nuo m.

swat opcionų prekyba coinbase alternatyvus kanada

Tuo tarpu Rūmai iš esmės neveikia atitinkamoje rinkoje. Ūkio subjekto užimama rinkos dalis yra vienas pagrindinių veiksnių, leidžiančių daryti išvadą apie ūkio subjekto gebėjimą daryti vienpusę lemiamą įtaką. Jeigu neįrodoma priešingai, laikoma, kad ūkio subjektas užima dominuojančią padėtį atitinkamoje rinkoje, jei jo rinkos dalis sudaro ne mažiau kaip 40 proc.

Taigi, galima teigti, jog Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio prasme Rūmų asociacija tiriamu laikotarpiu patenka į įstatymo nustatytą prezumpciją. Tyrimo metu nustatyta, jog Rūmų asociacija už GS1 prekių numeravimo paslaugų teikimą yra nustačiusi 3 tipų mokesčius: 1 vienkartinis prisijungimo prie tarptautinės GS1 sistemos mokestis; 2 metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis; 3 mokestis už prekių registravimą.

Prisijungimo ir metiniai palaikymo mokesčiai apskaičiuojami atsižvelgiant į GS1 naudotojų įmonių metines apyvartas. Vienkartinis prisijungimo mokestis yra mokamas ūkio subjektui tampant GS1 sistemos naudotoju, t.

Rūmų asociacijos atstovas rašte paaiškino, jog metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis yra skirtas palaikyti Lietuvoje administruojamą GS1 sistemą, užtikrinant jos funkcionavimą, atnaujinimą, tobulinimą ir plėtimą. Šis mokestis sistemos prekybos tyrimas mokamas už naudojimąsi visomis GS1 sistemos sistemos prekybos tyrimas 1 už visapusišką informacijos bei konsultacijų apie GS1 sistemos standartus bei jų naudojimą gavimą, įskaitant nemokamus mokymus ir seminarus; 2 paslaugų, susijusių su užsakovo duomenų administravimu GS1 sistemoje gavimą; 3 mokestis taip pat yra mokamas už garantiją, jog užsakovo duomenys būtų unikalūs, teisingai suformuluoti ir visuotinai atpažįstami ir identifikuojami tarptautiniu mastu; 4 Rūmų asociacija taip pat užtikrina, kad užsakovui suteikti kodai nebus dubliuojami bei užsakovui suteikti GS1 sistemos kodai bus ginami nuo neteisėto trečiųjų asmenų naudojimo.

Metiniai GS1 sistemos palaikymo mokesčiai yra mokami praėjus 12 mėnesių po prisijungimo. Tolimesnių metų metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis mokamas periodiškai po kiekvienų praėjusių 12 mėnesių t. Taip pat nustatyta, kad įmonių pageidavimu, Rūmų asociacija teikia įmonėms prekių numerių apskaičiavimo ir registravimo paslaugą. Tokiu atveju Rūmų asociacija veda konkrečios įmonės prekių numerių apskaitą ir atsako už prekių numerių teisingumą ir unikalumą.

Įmonės gali ir pačios apskaičiuoti numerius ir vesti jų apskaitą 13 numerių prekybos prekės numerių atvejutačiau tokiu atveju prekių numeriai nepatenka nei į lokalią GS1 duomenų bazę, nei į tarptautinę sistemą GEPIR. Jeigu įmonė pati apskaičiuoja prekių numerius, ji yra atsakinga už prekių numerių teisingą sudarymą ir unikalumą.

Tyrimo metu nustatyta, kad taikomas toks mokestis už prekių registravimą: - už pirmuosius 30 numerių — po 30 Lt; už numerius nuo 31 iki — po 20 Lt; - už numerius nuo numerio — sistemos prekybos tyrimas 10 Lt. Numerio registracijos mokestis yra mokamas užsakovo prašymu Rūmų asociacijai įforminus prekių numerius.

Jeigu įmonės neprašo Rūmų asociacijos užregistruoti prekių numerių į Rūmų asociacijai priklausančią lokalią duomenų bazę ir perduoti šių duomenų į tarptautinę GEPIR bazę, mokesčiai už prekių registravimą nėra skaičiuojami, sąskaitos nėra išrašomos ir nereikalaujama tokius mokesčius sumokėti.

Tyrimo metu buvo palygintos Rūmų asociacijos taikomos kainos už GS1 sistemos paslaugas ir kitose valstybėse veikiančių GS1 sistemos paslaugų teikėjų kainos. Iš lentelės [9] matyti, kad prisijungimo registracijos mokesčio dydis Lietuvoje nėra didžiausias didžiausias mokestis kaimyninėje valstybėje Lenkijoje.

pi prekybos strategija produktyvios sveikatos galimybės ir prekybos inc

Tuo tarpu metinis sistemos palaikymo mokestis Lietuvoje yra pats mažiausias, lyginant su Airija, D. Rūmų asociacijos atstovas rašte nurodė, jog mokesčiai prisijungimo bei metiniai sistemos palaikymo mokesčiai remiantis įmonių metine apyvarta nustatyti siekiant sudaryti galimybes tiek stambiesiems, tiek smulkiesiems ūkio subjektams savo paslaugas bei prekes žymėti brūkšniniais kodais.

Anot Rūmų asociacijos atstovo, skirtingų GS1 mokesčių kainų lygių, skaičiuojamų nuo ūkio subjekto apyvartos, taikymas suteikia galimybę GS1 sistema naudotis įvairių finansinių galimybių ūkio subjektams. Toks mokesčio apskaičiavimo būdas, anot Rūmų asociacijos atstovo, laikomas socialiai teisingu, nes suteikia galimybę įvairaus dydžio įmonėms naudotis GS1 sistema. Tyrimo metu buvo apskaičiuota, kokį procentą nuo įmonių GS1 sistemos naudotojų metinės apyvartos sudaro mokesčiai, nustatomi atsižvelgiant į metinę ūkio subjektų apyvartą prisijungimo ir metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis.

Prisijungimo mokestis GS1 naudotojams, kurių apyvarta siekia iki Lt, sudaro iki 0,4 proc. Prisijungimo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta virš ir iki 1 Lt, sudaro nuo 0, iki 0,65 proc. Prisijungimo sistemos prekybos tyrimas GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta virš 1 ir iki 10 Lt, sudaro nuo 0, iki 0,13 proc.

Prisijungimo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta virš 10 ir iki 25 Lt, sudaro nuo 0, iki 0,02 proc.

  • Tyrimai ir apžvalgos - Lietuvos prekybos įmonių asociacija
  • Profesionalios prekybos strategijos knyga
  • Mūsų svetainė naudoja slapukus angl.
  • Binarinis variantas legalus malaizijoje
  • Algoritminė prekyba – Vikipedija
  • Беккер понимал, что, как только дверь за Меган закроется, она исчезнет навсегда.
  • Darbas iš namų prekybos

Prisijungimo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta yra virš 25 Lt, sudaro 0,01 proc. Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta siekia iki Lt, sudaro iki 0,18 proc. Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta virš ir iki 1 Lt, sudaro nuo 0,03 iki 0,32 proc.

Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta virš 1 ir iki 10 Lt, sudaro nuo 0, iki 0,07 proc. Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta virš 10 ir iki 25 Lt, sudaro nuo 0, iki 0,01 proc.

„Specialus tyrimas“: Akylu žvilgsniu – į pieno produktų etiketes (vaizdo reportažas)

Metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis GS1 naudotojams, kurių metinė apyvarta yra virš 25 Lt sudaro 0, proc. Taigi, išanalizavus Rūmų asociacijos taikomus mokesčius, nustatomus pagal naudotojų metinę apyvartą prisijungimo ir metinį sistemos palaikymo mokestįmatyti, kad visais atvejais tiek prisijungimo, tiek metinis GS1 sistemos palaikymo mokestis nesiekia net 1 proc.

GS1 naudotojo metinės apyvartos. Nors šie mokesčiai skaitine išraiška didesnes metines apyvartas turintiems ūkio subjektams yra didesni, procentine išraiška prie didesnės metinės apyvartos šie mokesčiai yra mažesni. Tyrimo metu atrankos būdu taip pat buvo apklausta 50 ūkio subjektų įmonių, veikiančių labai įvairiose ir skirtingose pramonės šakoseapie kuriuos turėta informacijos, jog jie galėjo naudotis Rūmų asociacijos GS1 prekių numeravimo sistemos paslaugų teikimu.

Praktiškai visi be išimties 48, 2 ūkio subjektai tuo klausimu iš viso nepasisakė ūkio subjektai nurodė t. Taip pat visi ūkio subjektai nurodė, jog sumokėtų mokesčių dydis Rūmų asociacijai yra nereikšmingas ir neturi jokios įtakos konkuruojant rinkoje.

Rūmų asociacijos atstovas rašte dėl mokėjimo už paslaugą 2 kartus ir dėl mokesčių dubliavimo pažymėjo t. Kaip matyti aukščiau analizuojant prekės rinką, Rūmų asociacijos paslaugos vien tuo neapsiriboja. Sutartimi užsakovams yra suteikiama galimybė naudotis tarptautine GS1 sistema, kuri apima prekių ženklinimą pagal tarptautinės GS1 sistemos reikalavimus bei suteiktų tarptautinės GS1 sistemos numerių eksploatavimą ir aptarnavimą.

Sutarties 2 punkte yra išvardinti Rūmų asociacijos, kaip GS1 sistemos administratorės, įsipareigojimai, kuriuos sudaro ne vien tik įmonių ir prekės numerių registravimas Sutarties 2.

Rūmų asociacija užtikrina galimybę užsakovui dalyvauti GS1 sistemoje, administruoja užsakovo duomenis, teikia užsakovui įvairiapusę informaciją bei konsultacijas, o svarbiausia — garantuoja užsakovui suteikiamų numerių atitikimą GS1 sistemos taisyklėms, užtikrina jų unikalumą ir sistemos prekybos tyrimas tarptautiniu mastu Sutarties 2. Taigi, įmonėms iš esmės suteikiamos papildomos paslaugos.

Rūmų asociacijos atstovas taip pat paaiškino, kad Rūmų asociacija vykdo konkrečias funkcijas, kurios ne tik tiesiogiai yra susijusios su GS1 numerių naudojimu ir aptarnavimu, yra naudingos paslaugos gavėjui, bet taip pat atitinka pačios GS1 sistemos paskirtį ir tikslus. Tyrimo metu nustatyta, kad pagal Sutarties 4. Laiku neatsiskaičius, pagal Sutarties 4.

Konkurencijos taryba k o n s t a t u sistemos prekybos tyrimas j a: Konkurencijos teisė nedraudžia ūkio subjektams užimti dominuojančios padėties atitinkamoje rinkoje, tačiau Konkurencijos įstatymo 9 straipsnis draudžia ūkio subjektams piktnaudžiauti dominuojančia padėtimi atitinkamoje rinkoje atliekant visokius veiksmus, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus, įskaitant tiesioginį ar netiesioginį nesąžiningų kainų arba kitų pirkimo ar pardavimo sąlygų primetimą; prekybos, gamybos ar techninės pažangos ribojimą darant žalą vartotojams; panašaus pobūdžio sutartyse nevienodų diskriminacinių sistemos prekybos tyrimas taikymą atskiriems ūkio subjektams, tuo sudarant jiems skirtingas konkurencijos sąlygas; sutarties sudarymą, kai kitai sutarties šaliai primetami papildomi įsipareigojimai, kurie pagal komercinį pobūdį ar paskirtį nėra tiesiogiai susiję su sutarties objektu.

Šis sąrašas nėra baigtinis, todėl draudžiamais gali būti pripažinti ir kiti dominuojančio ūkio subjekto veiksmai, kurie riboja ar gali riboti konkurenciją, nepagrįstai varžo kitų ūkio subjektų galimybes veikti rinkoje arba pažeidžia vartotojų interesus. Remiantis Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 5, 6 ir 7 dalimis, atitinkama rinka šiuo atveju gali būti apibrėžta kaip GS1 prekių numeravimo sistemos paslaugų teikimo Lietuvos Respublikos teritorijoje rinka.

Pagal Konkurencijos įstatymo 3 straipsnį dominuojanti padėtis apibrėžiama kaip vieno ar daugiau ūkio subjektų padėtis atitinkamoje rinkoje, kai tiesiogiai nesusiduriama su konkurencija arba kuri įgalina daryti vienpusę sistemos prekybos tyrimas įtaką atitinkamoje rinkoje veiksmingai ribojant konkurenciją.

  1. Dvejetainis variantas popiežius

Šio tyrimo metu buvo nustatinėjama Rūmų asociacijos užimama padėtis atitinkamoje rinkoje ir vertinami Rūmų asociacijos veiksmai Konkurencijos įstatymo 9 straipsnio kontekste.

Taigi, Rūmai iš esmės net neveikia atitinkamoje rinkoje. Tyrimo metu nustatyta, kad preliminariai apibrėžtoje atitinkamoje rinkoje veikė vienintelis ūkio sistemos prekybos tyrimas Rūmų asociacija, atitinkamai užimdama proc. Dėl šios priežasties, Rūmų asociacija patenka į Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 11 punkte nustatytą prezumpciją. Vertinant Pareiškėjo sistemos prekybos tyrimas, jog Rūmų asociacijos taikomos kainos yra nesąžiningos, pasakytina, jog pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudenciją ir Europos Komisijos praktiką, kainų vertinimas kaip nesąžiningų, apima keletą nuosekliai sekančių etapų, susijusių su: 1 dominuojančio ūkio subjekto sąnaudų ir gaunamo pelno; ir 2 konkuruojančių paslaugų kainų lygmens, prekės ar paslaugos ekonominės vertės veiksmų analize [10].

Tokios pačios nuomonės laikėsi ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas toliau — LVAT sprendime administracinėje byloje Nr. Taigi, siekiant įrodyti ūkio subjekto piktnaudžiavimą dominuojančia padėtimi taikant nesąžiningas kainas, reikia pagrįsti abi šias sąlygas.

prekiauti bitcoin ripple binance dvejetainiai variantai ethereum